กิจกรรมสถานทูต / บทความ

Page 1 of 6  Next Last


กรกฎาคม 16, 2561

อุปทูตดาวให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อุปทูตดาว วิบูลย์พานิช  ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ รศ. ดร. เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์  อาจารย์ภาควิชาวิศวะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเท&#...
อ่านเพิ่ม...

กรกฎาคม 11, 2561

สถานทูตเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์แบบครบวงจรกับแคนาดา ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน

เมื่อวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561 ท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ พร้อมคณะสถานทูต ได้เยือนรัฐแอลเบอร์ตา ตามคำเชิญของนาย Blaine Calkins สมาชิกสภาผู้แทนฯ แคนาดาเขต Red Deer – Lacombe รัฐแอลเบอร์ตา แล...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 23, 2561

นักศึกษาไทยจากสถาบันคิงมงกุฎคว้าแชมป์โลก World RoboCup 2018 สมัยที่ 8

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เปิดบ้านพักต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล&...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 21, 2561

อาหารไทยชูโรงงานเลี้ยงเปิดตัวเทศกาล Destination Thailand ครั้งที่ 5

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโทรอนโต (ททท.) และสำนักงานการ...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 21, 2561

ศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดในเวทีการแข่งขัน World RoboCup 2018

         ศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดในเวทีการแข่งขัน World RoboCup 2018 ที่แคนาดาได้รับการยอมรับให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World RoboCup ในปี 2021 ต่อจากออสเตรเลีย แล...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 12, 2561

พบปะหารือกับประธาน / CEO และ รองประธาน องค์กร Global Expansion of Invest Ottawa

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ท่านทูตมาริษ ได้พบปะหารือกับนาย Mike Tremblay ประธาน / CEO และนาย Blair Patacairk รองประธาน องค์กร Global Expansion of Invest Ottawa ซึ่งเป็น "องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่สนับสนุนการเติบโ&...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 11, 2561

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Ian Burchett

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์  ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Ian Burchettอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะเจ้าหน้าที่ กระทรวงการ$...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 7, 2561

ออท. มาริษ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนถาวรไทยประจำ ICAO

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้ยื่นหนังสือจากรัฐบาลไทย แก่ ดร. Fang Liu เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 6  Next Last