เรื่องใหม่

ตุลาคม 3, 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นาย Ian Shugart รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ในฐานะผู้แทนนาง Chrystia Freeland รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาให้แก่นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา ที่กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา โดยมี เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา และเอกอัครราชทูตจากชาติต่าง ๆ ตลอดจนนักธุรกิจชั้นนำให้เกียรติเข้าร่วม

  Photo Credit: Global Affairs Canada

 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ