เรื่องใหม่

ตุลาคม 12, 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ

 เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางสาวดาว วิบูลย์พานิช อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานแอกอัครราชทูตฯ รวมถึงจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

  

อ่านทั้งหมด – ประกาศ