วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

เดือน

วันที่

โอกาส

มกราคม

จันทร์ที่ 2

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

 

อังคารที่ 3

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

จันทร์ที่ 13

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เมษายน

พฤหัสบดีที่ 6

วันจักรีพฤหัสบดีที่ 13

วันสงกรานต์

 

ศุกร์ที่ 14

Good Friday*

พฤษภาคม 

ศุกร์ที่ 5

วันฉัตรมงคล

 

พุธที่ 10

วันวิสาขบูชา

 

จันทร์ที่ 22

Victoria Day*

กรกฎาคม

จันทร์ที่ 3

วันหยุดชดเชย Canada Day*

 

ศุกร์ที่ 28

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สิงหาคม

จันทร์ที่ 7

Civic Day*

 

จันทร์ที่ 14

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

กันยายน

จันทร์ที่ 4

Labour Day*

ตุลาคม

จันทร์ที่ 9

Thanksgiving*

 

จันทร์ที่ 23

วันปิยมหาราช

ธันวาคม  

อังคารที่ 5

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

จันทร์ที่ 11

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

 

จันทร์ที่ 25

Christmas Day*

 

อังคารที่ 26

Boxing Day*

 

 

 

หมายเหตุ: * วันหยุดแคนาดา