เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

 

 

       วิชาวัฒน์ อิศรภักดี

          เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

      

           เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เดินทางถึงกรุงออตตาวา เพื่อเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย David Johnston ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558    นอกจากนั้น  ในเดือนพฤษภาคม 2558   เอกอัครราชทูต วิชาวัฒน์ ฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) ที่นครมอนทรีออลเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ ได้ยื่นพระราชสาส์นเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศตรินิแดดและโตเบโก (ถิ่นพำนักกรุงออตตาวา) และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ ได้ยื่นพระราชสาส์นเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจาเมกา (ถิ่นพำนักกรุงออตตาวา)

           ก่อนหน้านี้ นายวิชาวัฒน์ ฯ เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐฯ (พ.ศ. 2556 – 2558) และดำรงตำแหน่งสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศหลายตำแหน่ง อาทิ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (2549 – 2554) อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (2554 – 2555) และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการทวิภาคี (2555 – 2556)

           เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2500 เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี 2533  ในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะสหรัฐฯ ที่กองอเมริกาเหนือ กรมการเมือง ต่อมาได้รับทุนจาก The American Political Science Association และ  The Asia Foundation ให้เข้าร่วมโครงการ Congressional Fellow ที่รัฐสภาสหรัฐฯ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของวุฒิสมาชิก Hank Brown (พรรครีพับลิกัน มลรัฐโคโลราโด) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Dana Rohrabacher (พรรครีพับลิกัน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) จากนั้นได้ออกประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ( 2536 – 2540) ในตำแหน่งเลขานุการเอก (ฝ่ายการเมือง)

           เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ ได้เคยทำหน้าที่ช่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 ท่าน ระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2536  และ พ.ศ. 2540 -  2543 โดยปฏิบัติหน้าที่ล่าม และเขียนสุนทรพจน์ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยปฏิบัติหน้าที่ล่ามและเขียนสุนทรพจน์ให้แก่นายกรัฐมนตรี เช่นกันระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2549 และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับทำเนียบรัฐบาล

           ในด้านการศึกษา เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2523 จากนั้นในปี 2525 ได้รับทุนฟุลไบรท์ไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายและการทูต และระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก The Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัย Tufts มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อ พ.ศ. 2532

           เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2557 และได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543

           เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ ฯ สมรสกับนางวรรณิภา อิศรภักดี มีธิดา 1 คน คือนางสาว        ณัฐชา อิศรภักดี